MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

EFOP-3.2.6-16-2016-00001

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

EFOP 3.2.6-16-2016-00001 FELHÍVÁS (PDF)

Sajtóközlemény

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA

Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Konzorcium Támogatási Kérelmet nyújtott be az „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” - EFOP-3.2.6-16 Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2,896 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja: A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése, a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

A projekt elemei:

  1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása
  2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására
  3. a művészetpedagógiai munka támogatása
  4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása
  5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, legalább 1000 fő pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 1000 db művészetpedagógiai munkát támogató program kerül lebonyolításra.

A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja alkalmazni az új képzési módszertant.

A projektről bővebb információt ezen az oldalon olvashatnak.

A MOME által a projekt keretében fejlesztett pedagógiai program az alábbi linken ismerhető meg:
https://designakozoktatasban.mome.hu