MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

MA felvételi információ

Mesterképzési szakok információi:


A MOME mesterképzései azok számára is megnyitják a lehetőséget a képzésben történő részvételre, akik nem rendelkeznek szakirányú művészeti végzettséggel, vagy ilyen jellegű korábbi tanulmányokkal, ám kiemelkedő művészi tehetséggel bírnak. A felvétel szakmai munkásságot bemutató portfólió és az azt kiegészítő személyes bemutatkozás - gyakorlati vizsga - alapján történik,  így a jövendőbeli hallgatók tehetségük, képességeik és eddigi munkáik alapján kerülnek kiválasztásra. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a jelölt rendelkezzen felsőfokú végzettséggel (alapfokozatot/főiskolai szintű végzettséget, illetve mesterfokozatot/egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel). A design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési (MA) szakon a jelentkezés további szakterületi végzettség igazolása mellett lehetséges, aminek pontos leírása honlapunkon: http://web.mome.hu/hu/képzések/ma-mesterképzés/design-és-vizuálisművészet-tanár-ma található.


A felvételhez szükséges gyakorlati vizsgához – a designelmélet MA, a design- és művészetmenedzsment MA és a design- és vizuálisművészet-tanár MA szakok kivételével – a jelentkezőnek előzetesen a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell beadnia elektronikus úton. A designelmélet, a design- és művészetmenedzsment és a design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési (MA) szakokon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgához előzetesen önéletrajzot, motivációs levelet és indexmásolatot (elektronikus leckekönyvi kivonatot) kell beadnia elektronikus úton.


A szükséges dokumentumok és a szakmai munkásságot bemutató portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a beadás módját és időpontját az egyetemünk honlapján tesszük közzé.

A 2019. évi felvételi eljárás gyakorlati vizsgáira a mesterképzési szakok (MA) esetében 2019. július 1 – 5. között kerül sor.


A gyakorlati vizsgán 99 pont érhető el, egy további pontot pedig a jogszabályban előírt előnyben részesítésért (hátrányos helyzet, gyes, stb.) lehet kapni; így a mesterképzések gyakorlati vizsgáin összesen 100 pont szerezhető.


A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján http://www.felvi.hu/ a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2019. szeptemberében induló képzések” kiadványában megjelenő információknak megfelelően a felvételi vizsgák részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb tudnivaló egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést a gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja.


Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!


A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetését igazoló eredeti bizonylatot a bemutatkozó felvételi anyag (portfólió) részeként elektronikusan kell benyújtani. A befizetés módjáról kancellári utasítás rendelkezik, amelyet az egyetem a honlapján tesz közzé 2019. február 1-ig. A befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.


Mesterképzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük. A 2019/2020. tanévre meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül az animáció,  a divat- és textiltervezés, az építőművész, az ékszertervezés és fémművesség, a formatervező művész, a fotográfia, a kerámiatervezés, a média design és a tervezőgrafika szakok esetében az önköltség összege 950.000 Ft/félév.


A 2019/2020. tanévben meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül a designelmélet és a design- és művészetmenedzsment szakok esetében az önköltség összege 600.000 Ft/félév, a design- és vizuálisművészet-tanár  szak esetében az önköltség összege 400.000 Ft/félév.