MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Álommunka - Szakmunka - üzleti és kreatív ötletverseny a MOME-n

eya

A „CRAFTY” LETT A BEFUTÓ

A digitális innovációt és a hagyományos kétkezi szakmunkát ötvözte az EYA (European Youth Awards) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által szervezett hackathon profilja, amely a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a virtuális valóság és a szakmunkás vállalkozói szellem kombinációjából kívánta kihozni a legtöbb ötletet és hasznot a társadalom számára. Arra kereste a választ, miként lehet a kétkezi szakmunka presztízsét és eszköztárát a mobil technológia, a digitália, a marketing és a szociológia eszközeivel népszerűsíteni. A legjobbnak ítélt munka a „Crafty” nevű applikáció lett, amely a digitális technológia segítségével a fiatalok ösztönzését szolgálja szakmunkák tanulására.

A résztvevő 3 vezető magyar egyetem, a Corvinus, az ELTE és a rendező MOME hallgatói Bíró Bori MOME, Horkai Alex Corvinus, Rózsa Rufina Corvinus, Székely Lívia ELTE győztes applikációja azt mutatta meg, hogy lehet a legkorszerűbb VR technológia segítségével, játékosan vonzóvá tenni – adott esetben - az építőipari ismeretek elsajátítását. A hosszadalmas, padban eltöltött idő helyett virtuális terekben mutatták be, miként lehet szórakoztató módon megtanulni a szakma alapjait. Egyszerre szól azokhoz, akik még bizonytalanok, milyen pályát válasszanak, s egyszerre ad mankót maguknak a szakiskoláknak is.

IMG 0007 k

Bíró Bori (MOME hallgató): Abból indultunk ki, hogy a mai szakiskolások nagy számban morzsolódnak le, s maradnak ki az iskolából. Az elméleti tárgyak oktatása nem elég vonzó és korszerű. Célunk volt a munka során, hogy a VR technológia eszközeivel, játékos módon vonzóbbá tegyük a tanulás folyamatát, s ezzel az iskolákat is. Az eredmény azt mutatta, jól vettük az akadályt, s kiderült, jól sikerült egymást kiegészítve, koncentráltan egy adott feladatot megoldani. Ha igaz, talán eljutunk a győztes Crafty applikációval a kínai nemzetközi döntőre, s akkor biztosan folytatjuk a projektet.

Rózsa Rufina (ELTE): Annyiban szerencse is kellett, hogy mi négyen azonnal közös hullámhosszon tudtunk meglepően jól együttműködni. Jótékonyan egészítettük ki egymás tudását. Nekem talán nagyobb gyakorlatom volt az applikácó fejlesztésben, s mindenki hozzátette a maga szakterületét. A 16 éven felüli fiatalokat céloztuk meg a munkánkkal, amelyet a Kínából érkezett zsűritag a legkomplexebbnek és átgondoltabbnak nevezett. Jó lenne folytatni, de ezt majd a jövő dönti el.


A zsűri kiemelte, hogy e sokoldalúan átgondolt applikáció egyszerre gyakorlati, szórakoztató, s elméleti kérdésekben is, ha még nem is kiforrott választ, de bíztató irányt mutat. A győztes egyetemista team tagjai szerint külön érdekesség volt, hogy korábban nem ismerték egymást, s különböző területeket és érdeklődési köröket képviselve tudták egy a gyakorlatban felhasználható egységgé formálni tudásukat, gondolataikat.

Székely Lívia (ELTE hallgató): Társadalomtudományt hallgatok az ELTE-én, ezért talán érzékenyebben dolgozom fel a mindennapi tapasztalatokat, hogy iszonyú szakemberhiány van Magyarországon. A kérdés tehát foglalkoztatott már, ezért egy ötlettel jöttem a hackathonra, amelyet a csapattársaim elfogadtak. Ennek a mentén láttunk hozzá az applikáció kidolgozásához. A munkamódszerben, hogy ilyen koncentráltan, ennyiféle szakember dolgozzon együtt egymás tudását és tapasztalatát kiegészítve, óriási fantáziát látok az egyetem falain kívül is. Engem mindenféleképpen érdekelne a folytatás!

Maróy Ákos (zsűritag): Egy hackathontól nem várható el, hogy gazdaságilag releváns, kész projekt jöjjön létre. Jó esetben egy prototípusig lehet eljutni. A MOME hackathonja ebből a szempontból tökéletesen megfelelt az elvárásoknak: kreatív designerek, más területek képviselőivel együtt, kaptak egy feladatot, amelyre megvalósulási irányokat kellett javasolniuk, illetve egy brief alapján a problémamegoldást kellett gyakorolniuk. Ez a rendezvény mindkét célnak megfelelt. Fontosak az ilyen rendezvények, hiszen az eszközök demokratizálódásával egyre fiatalabban, egyre korábban, egyre többen jutnak esélyhez igazán fontos és jó teljesítmények megvalósítására. Ezen a hackathonon az egyetemisták kiválóan vették az akadályt, s tudtak ad hoc alakult csoportokban kreatív, koncentrált munkát végezni.

2018 mome EYA 085

Falvai Györgyi (Global Iroda, az esemény főszervezője): A MOME oktatói zsűriként, hallgatóink pedig elemző résztvevőként többször jártak már Grazban az elmúlt évek során, a European Youth Award nemzetközi verssenyein. Ennek a sikeres munkának köszönhető, hogy 2018-ban az EYA elhozta tudását és szakembereit Budapestre, hogy a MOME szervezésében, a főváros vezető egyetemeivel (ELTE, Corvinus Egyetem) összefogva rendezhessünk hackathont. A digitáliákat, webes felhasználásokat, applikációkat, VR alkalmazásokat fejlesztő verseny lehetőséget nyújtott számukra az interdiszciplináris csapatmunka intenzív megtapasztalására, remek kapcsolatépítési helyzetet teremtett és gyakorlati szakmai tudásra is szert tehettek. Az partneregyetemek oktatói, doktoranduszai kísérték munkájukat, és a folyamatos konzultációk mellett a világ minden tájáról (pl. Tunézia, Szingapur, Kenya) online tutorok is tanácsokkal látták el a résztvevőket. A MOME értékes versenyszervezői tapasztalattal, nemzetközi kapcsolati hálóval és szakmai tudással gazdagodott a hackathon kapcsán, amelyet a jövőben szeretnénk kamatoztatni, kibővítve az együttműködő egyetemek és cégek számát, számítva a továbbra is az EYA és Budapest Főváros megtisztelő támogatására is.

2018 mome EYA 061


Hermann Márkus (MOME hallgató): Nagyon élveztem, hogy angolul kellett prezentálnunk, s igazi tétje volt, hogy sikerül megmutatni a munkánk eredményét. Engem a téma is érdekelt, s hogy ennyire intenzíven kellett más érdeklődésű és tudású egyetemistákkal együtt dolgozni, az kifejezetten izgalmassá tette ezt a két napot. Nagyon jó gyakorlatnak tartottam!

Szőke Barbara (MOME): Soha nem volt még olyanban részem, hogy a minket segítő tanár, tutor vagy coach skype-on vesz részt a konzultációban, s hogy ennek a segítségével, illetve a közös munka nyomán valóban elő tudunk állítani egy prototípust. Applikációt még soha nem terveztem, de a tárgyalkotói munkámat ez a hackathon biztosan fejlesztette. Ez a koncentrált munka olyan ötleteket és készségeket hoz ki az emberből, amelyekről nem is gondolja, hogy képes lehet rá.


Horányi Attila (az EYA nemzetközi zsűritagja a MOME képviseletében): Az EYA és a MOME rendezvényében számomra az a legfontosabb, hogy az elmúlt évek sikeres együttműködése nyomán bekerült egyetemünk egy olyan nemzetközi közegbe, ahol lehetőségünk van igazi közös munkára Európa és a világ legkiválóbb műhelyeivel, egyetemeivel. 2014 óta veszünk részt intézményesen az EYA, s ernyőszervezete, a salzburgi International Center for New Media rendezvényein. Ez az együttműködés kiváló terepe mindannak, amit egyetemünk képvisel és kínál, azaz a jelen és a jövő designjának oktatása, kutatása.
Az is maximálisan megfelel a MOME szellemiségének, hogy ezek a nemzetközi projektek és pályázatok a társadalmi felelősségvállalás és a digitália kapcsolatára épülnek.
Sok remek ötlet született a budapesti rendezvényen, voltak kedvencek. De a konkrét projekteken túl azt tartom még nagyon izgalmasnak, hogy a budapesti vezető egyetemek nem csak rektori, hanem hallgatói szinten is egy eredményes kooperációt valósítottak meg, s hogy a jövőben talán – e példa és a MOME szervezése alapján – lesznek magyar pályázatok e nagyszerű nemzetközi együttműködésben.

2018 mome EYA 015

Az eseményen készült fotók megnézhetőek itt »

A fotókat készítette: Lakos Máté és Újvári Csaba