MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Fülöp József a MOME új rektora

FLP BW

Átvette rektori kinevezését Fülöp József egyetemi tanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új rektora. A feladatkört ténylegesen 2014. augusztus elsejétől látja el, a két vezetői periódus után leköszönő Kopek Gábor utódjaként. A kinevezést Áder János köztársasági elnök adta át.

Fülöp József rendezőként, art directorként és tervezőként is a magyar animáció meghatározó szereplői közé tartozik, emellett több mint egy évtizede a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója. Nevéhez fűződik a nemzetközileg is számos alkalommal elismert Animáció Tanszék létrehozásának előkészítése, képzési programjainak összeállítása. 2010-től a tanszék vezetőjeként, 2011 óta pedig a MOME Média Intézetének igazgatójaként dolgozott az egyetemen.
„Rektorként folytatni fogom az elmúlt években kialakult irányvonalat: a tradíciók és a kortárs szemlélet együttes gondozását, az értékelvű magatartást, adottnak tekintve a nemzetközi kontextus megkerülhetetlenségét” – mondta kinevezése alkalmával Fülöp József. – „A MOME mára a hazai kreatív ipar szellemi centrumává vált. A következő lépés ennek a szerepvállalásnak európai és globális szintre való további kiterjesztése, egy ízig-vérig 21. századi egyetem létrehozása, melyben elsődleges szerepet játszik az egyetem jelenre reagáló és a jövőt formáló autonóm szerepének erősítése.”
A jövőben Fülöp József kiemelt figyelmet kíván fordítani az egyetem innovációs műhelyként betöltött szerepére, a folyamatos technológiai fejlődés hatásmechanizmusa által generált helyzetek megértésére, alkalmazására és fejlesztésére. Emellett fontosnak tartja az akadémiai és a versenyszféra közötti párbeszéd folyamatossá tételét, az olyan közös platformok kialakítását, amelyek segítik a kreatív iparban rejlő potenciál kihasználását, az innovatív, designer szemlélet elterjedését.

Fotó: Szalontai Ábel