MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

DLA szakok

Építőművészet

A képzési program Építőművészet DLA akkreditációval rendelkezik, a képzési programfelelős Turányi Gábor DLA, Ybl-díjas építész, habil. egyetemi tanár. A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni képzési rend szerint vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. A csoportos képzés csak nappali tagozatos képzés lehet. A csoportos doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) művészeti, alkotói ill. tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.
A csoportos doktori képzés keretében a doktorandusz
a) szervezett művészeti, ill. tudományos továbbképzésben vesz részt,
b) egyéni művészeti alkotótevékenységet folytat, ill. tudományos kutatómunkát végez,
c) tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és oktatásszervezési feladatokat láthat el.
A doktorandusz felkészülését a témavezető irányítja. A témavezető tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre.
A doktorandusz hallgató külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan, a témavezető által jóváhagyott munkaprogram alapján vehet részt a doktorandusz hallgató, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel.A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.
A mestermű és az értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be.

Iparművészet

A képzési program Iparművészet DLA akkreditációval rendelkezik, a képzési programfelelős Harmati Hedvig DLA
textiltervező művész, egyetemi docens. A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni képzési rend szerint vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. A csoportos képzés csak nappali tagozatos képzés lehet. A csoportos doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) művészeti, alkotói ill. tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.
A csoportos doktori képzés keretében a doktorandusz
a) szervezett művészeti, ill. tudományos továbbképzésben vesz részt,
b) egyéni művészeti alkotótevékenységet folytat, ill. tudományos kutatómunkát végez,
c) tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és oktatásszervezési feladatokat láthat el.
A doktorandusz felkészülését a témavezető irányítja. A témavezető tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre.
A doktorandusz hallgató külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan, a témavezető által jóváhagyott munkaprogram alapján vehet részt a doktorandusz hallgató, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel.A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.
A mestermű és az értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be.

Multimédia-művészet

A képzési program Multimédia-művészet DLA akkreditációval rendelkezik, a képzési programfelelős Zsótér László
habil. Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi tanár. A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni képzési rend szerint vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. A csoportos képzés csak nappali tagozatos képzés lehet. A csoportos doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) művészeti, alkotói ill. tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.
A csoportos doktori képzés keretében a doktorandusz
a) szervezett művészeti, ill. tudományos továbbképzésben vesz részt,
b) egyéni művészeti alkotótevékenységet folytat, ill. tudományos kutatómunkát végez,
c) tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és oktatásszervezési feladatokat láthat el.
A doktorandusz felkészülését a témavezető irányítja. A témavezető tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre.
A doktorandusz hallgató külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan, a témavezető által jóváhagyott munkaprogram alapján vehet részt a doktorandusz hallgató, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel.A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.
A mestermű és az értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be.