MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Horizontális laborok

Az egyetem intézményét intellektuális, tudományos és kulturális-alkotói tevékenységek összessége jellemzi. Ezeket fegyelmezett, probléma orientált formában és ugyanakkor a nyitottság és a határok állandó felfüggesztése révén gyakorolja. Áthagyományoz, integrál, párbeszédbe lép és felelősen tekint a jövőbe. A 21. század egyetemének kötelessége, hogy újra és újra megfogalmazza a szakterületek közötti horizontális párbeszéd és integratív szemlélet formáit.

A kihívás  - korunkban olyan új, összetett kihívásokkal kell szembenéznünk az ökológia, a társadalom, az információ technológiai és a kultúra területén, melyek a hagyományos, szakterületi kereteken túlmutató interdiszciplináris megközelítést igényelnek. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem aktív szerepet vállal ebben a folyamatban. A tervező és az alkotóművész társadalmi érzékenysége, speciális látásmódja, kifejezésformái és eszközrendszere révén egyedülálló megoldásokat kínál mind a fontos kérdések, mind a rájuk adható válaszok feltérképezéséhez. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem mindezt felismerve, létrehozza horizontális kutatólaborjait.

A cél - a horizontális laborok célja új szellemi és fizikai értékek megteremtése és közvetítése korunk ökológiai, társadalmi és kulturális kihívásainak összefüggésében; a design, az építészet, a teória, az információs technológia és kommunikáció eszközeivel.

A feladatok - a MOME horizontális laborjai oktatási szervezeti egységeken átívelő aktuális problémacsoportok köré szerveződő, interdiszciplináris, nyitott műhelyek. Kezdeményezői, tematizálói és aktív résztvevői a szakterületek közötti szakmai párbeszédnek. Feladataikat az egyetem alap (BA), mester (MA) és doktori (DLA) képzésű hallgatóinak, tanárainak, valamint a MOME alumni tagjainak, továbbá hazai és nemzetközi partnerek bevonásával végzik.

A MOME horizontális laborjai szakterületeket összekapcsolva projekt alapú alkotó, kutató és innovációs, valamint oktatási tevékenységet végeznek önállóan vagy kapcsolódva az egyetem programjaihoz.

MOME EcoLab » – fenntarthatóság

A MOME fenntarthatósági kutatócsoportja egy nyitott, szellemi műhely, melynek célja új értékek létrehozása ott, ahol arra valóban szükség van. Tevékenységüket interdiszciplináris keretek között, egyetemi hallgatók és fiatal tervezők bevonásával végzik.A csoportban kreatív szakemberek dolgoznak a design, az építészet, a médiaművészet és a design menedzsment területéről. A komplex problémák megoldásához külsős szakértők segítségét is igénybe veszik.

MOME SocioLab » – szociális építés

Hisszük, hogy az építészet és design - mint humanitárius tett, esemény - saját eszközeivel képes lehet olyan jelenségek, fogalmak bevezetésére, kommunikálására, mint az aktív egyéni részvétel fontossága, alapvető elengedhetetlen szerepe, illetve, ezzel párhuzamosan egy új, egyéni felelősségmegosztáson alapuló közösség újrateremtésének lehetősége, fontossága.

MOME TechLab » – kreatív technológia

Napjainkban a digitális technológiák rohamos térnyerése megállíthatatlan folyamat, amely egyúttal mindent és mindenkit összekapcsol. A látható és láthatalan információáradat, valamint az ezeket hangi, képi, mozgás és más formában közvetíteni képes eszközök olyan újfajta alkalmazások lehetőségeit teremtik meg, amelyek megálmodása és megvalósítása a technológiák ismeretén túl kreativitást, esztétikai érzéket és szociális érzékenységet  is igényel. Ugyanakkor az ilyenfajta alkalmazások a mindennapi életben új dimenziókat is nyitnak a technológia fejlődésének és szerepének.
A Labor ezekre az igényekre válaszként egy olyan nyitott, horizontális alkotótérként jött létre, ahol a digitális technológiákat - a  Nyugat-Európában működő kutatási-fejlesztési modellek  mintájára - interdiszciplináris projektek keretében aknázzák ki,  szociológiai, művészeti vagy műszaki tudást és tartalmakat vegyítve.

MOME TransferLab » - interdiszciplináris tudástranszfer

Mire valók a művészeti egyetemek? Mire való az elméleti tudás egy tervező/művész számára? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a művészeti ágak közötti átjárhatóságot és elméleti megközelítésüket vizsgáló csoport. A nyilvános beszélgetéseken a design, építészet, média és még sok más terület képviselői mutatják be aktuális projectjeiket, tapasztalataikat rálátást biztosítva ezzel az egyes tudományágak közötti összefüggésekre.