MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Ékszertervezés és fémművesség MA

Szabad témaválasztás

Mesterképzésünk központjában a BA oklevelet szerzett hallgatók egyéni törekvéseit és tervezői, alkotói karakterük fejlesztését helyeztük. A félévek során MA hallgatóink szabadon választhatnak tervezői feladatot és témavezetőt a tanszék által meghirdetett témák közül, illetve lehetőséget aduk arra is, hogy adott kereteken belül hallgatóink saját témát hozzanak. Ez az oktatási struktúra lehetőséget ad arra, hogy egyéni, személyre szabott tanulási utak jöjjenek létre és így hallgatóink valóban mesterré váljanak a MA diploma megszerzésével.

„Piszkos kéz, tiszta fej!”

A féléves feladataink során minden esetben kész tárgyak születnek azért, hogy hallgatóink a tervezői rutin mellett mesterségbeli gyakorlatot is szerezzenek. Az elmélyült munkát segítik a MOME campusfejlesztés jóvoltából, 2018-ra felépülő korszerű „Craft & Design” alkotó műhelyek és műtermek.

A Fémművesség BA szint ékszerorientált programját követően az MA szint környezet- és életmód centrikus, társadalomtudatos, problémakezelő szemléletet közvetít. Olyan jövő és életmódkutatáson alapuló tervezési stúdiumokat, műtermi gyakorlatokat hirdetünk, melyek lehetőséget teremtenek a diákok számára hazai és nemzetközi szakmai programokon, kiállításokon, pályázatokon való részvételre és megkönnyítik a diploma utáni érvényesülést.

Tárgyalkotó MA témaválasztási paletta:

Termék témakör:
teríték kiegészítők, fine dining, food installation, játéktervezés, ajándéktárgy tervezés

Közösség témakör:
díjak, trófeák, a civil társadalom önmeghatározásának tárgyi világa, liturgikus tárgyak

Szociális gondolkodás témaköre:
szociálisan érzékeny projektek, fenntartható tervezés

Közösségi terek témaköre:
közösségi terek tárgyai, emlékjelek, kommunális terek jelrendszerei, háromdimenziós adatvizualizáció

Innovatív anyag és technológiakutatás:
3D nyomtatás, viselhető digitáliák, HPC betonkísérletek, intelligens anyagok

Stúdió művészet:
egyéni alkotói programok, térinstallációs gyakorlatok

A Tárgyalkotó Tanszéken diplomát szerző hallgatók - azon túl, hogy képesek saját és mások munkáinak, terveinek kivitelezésére - felkészültek önálló műhely, modern manufaktúra alapítására. Célunk olyan designer-maker értelmiségiek képzése, akik a választott szakterületükön vagy azokon túllépve önálló szakmai karriert tudnak befutni. Alumni közösségünk hazai és nemzetközi beágyazottsága kiemelkedő. Hallgatóink alkotásai szakmai kiállítások, művészeti és design galériák, vásárok releváns és meghatározó szereplői.

 

Alumni

Nálunk végzett hallgatók tervező stúdiói és tárgyalkotó manufaktúrái:

Ádám Krisztián | AADAAM
Ferencz Vanda
Halász Előd, Prókai Ádám | IN DUST REAL
Juhász Ádám | ADAMLAMP STUDIO
Lőrincz Réka
Pataki Dávid, Sárközi Lilla | PDSIGN
Juhos Janka | JUJJ JEWELLERY
Koller Julia | LLLLONGBOARD
Kiss Bence Ádám
Szalai Veronika
Váró Péter
Darányi Piroska | PIROSKANNA

Info

A mesterképzési szak megnevezése: fémművesség
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles fémműves tervező művész
A végzettség szintje: mesterfokozat (MA)
A képzési idő félévekben: 4 félév

Szakfelelős és szakvezető: Lipóczki Ákos

Oktatók

Ádám Krisztián | Bánfalvi András DLA | Bokor Zsuzsa | Csák Mónika | Kádasi Éva DLA | Kemény Péter | Kondor Edit DLA | Lipóczki Ákos DLA | Lublóy Zoltán | Mohácsi András DLA | Nádor Tibor | Orlai Balázs | Pattantyús Gergely | Sipos Balázs | Stomfai Krisztina | Tóth Zoltán | Varga Péter István DLA | Wölfinger Barnabás

Partnerek és szakmai gyakorlat helyek

Caprice Diamond Palace | Design Terminál | FabLab Budapest | FISE | Filter Galéria | Freedee Printing Solutions | Eventuell Galéria| Ékszerek Éjszakája Budapest | Iparművészeti Múzeum | MONO Art & Design | Let it Be! art agency | Rákosy Glass Kft. | Sterling Ékszergaléria | VPI Betonmanufaktúra | Varinex Zrt. | Wladis Galéria és Műterem