MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Tanfolyam l Előkészítő

MOME OPEN tanfolyamok, továbbképzések »

A MOME Open a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseit, tanfolyamait, továbbképzéseit támogató központként jött létre 2016-ban, melynek célja új felnőttképzési programok fejlesztése és indítása 2016 őszétől.

A központ a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (FSA) pályázatra benyújtott projekt keretében jött létre, melynek során a MOME megkezdte felnőttképzési tevékenységének továbbfejlesztését.

Az egyetem az élethosszig tartó tanulást támogatva, a MOME OPEN megalapításával kultúra-, társadalom és gazdaságformáló szereplőként kíván megjelenni a hazai és nemzetközi továbbképzési szektorban. A MOME OPEN célja, hogy művészeti, kulturális, oktatási és gazdasági képzési területek létrehozásával és működtetésével hiánypótló szerepet töltsön be a 21. századi tudásközvetítésben, valamint, hogy a kreatívipari szektorban hiányzó képességek és készségek pótlása által kiemelkedően magas színvonalú munkaerőt képezzen.

PreMOME »

A PreMOME Felvételi Előkészítő tanfolyam úgynevezett szakos kurzusai a professzionális szintű tervezői gondolkodásmóddal és a design, valamint az alkalmazott művészet területeinek elméleti és gyakorlati alapjaival ismertetnek meg. Ezek birtokában felelősségteljesebb döntés hozható meg a résztvevők továbbtanulási és szakmai irányultsági kérdéseiben, ugyanakkor komoly segítséget nyújtanak a felvételi vizsgán felmerülő feladatok sikeres megoldásában.

A szakmai tevékenységek megalapozásához és a gondolatok kommunikálásához szükséges alap művészeti készségeket a rajz, festészet és mintázás kurzusokon fejleszthetik résztvevőink. Ezek a programok érdeklődés, illetve felvételi követelményeknek megfelelően a kurzuson belül szabadon választhatóak. Az alap művészeti kurzusokon való részvétel párhuzamosan ajánlott a kiválasztott szakos kurzusokon való felkészüléssel, mivel a két képzési program lényegesen eltér egymástól, így nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást.

DEMO »

A DEMO programja szerint a vizuális kultúrát közvetíti tér-tárgy-média területeken, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett tervezőkkel és az ott még jelenleg is tanulmányokat folytató hallgatók közreműködésével. A DEMO az általános vizuális alapműveltség megszerzése mellett segítséget nyújt a 9-14 éves, majd a 14-18 éves korosztály pályaorientációjában, és a vizuális kultúra által érintett területeken továbbtanulni vágyóknak a későbbi egyetemi tanulmányok megalapozásában vállal célzottan szerepet. A foglalkozásokon nem az elméleti tudás átadására helyeződik a hangsúly, hanem játékos formában, a gyerekekkel együtt, egy-egy alkotási folyamatot közösen átélve, tapasztalati úton elsajátítva közvetíti a közreműködők által gyakorolt szakterületek ismereteit.