MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Kiválósági cím

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló 2017/kiválóság/1617 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet Magyarország Kormánya – 2013-2016 közötti időszakra – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette.

A kiválósági címmel együtt járó támogatás felhasználásával kapcsolatban az a vezetői döntés és szenátusi jóváhagyás született, hogy az így megjelent pénzügyi keretet nem működésre „éli fel” az egyetem, hanem a cím jelentéséhez ragaszkodva kiválóságát igyekszik tovább növelni vele.

Az is a döntés része volt, hogy támogatás nem aprózódhat el, hanem érdemi és valós eredmény lehetőségét hordozó, látható programok elindítására vagy épp továbbvitelére kell fordítani. Az egyetem vezetése ezért belső pályázati eljárásban választotta ki azokat a (futó vagy újonnan tervezett) projekteket, amelyeket kiválósági támogatásban részesít.

A benyújtott pályázatokat az egyetem vezetősége szakmai szempontok szerint megvitatta, egy hattagú bizottság értékelte (pontozással), ezt követően a rektor döntött a támogatandó pályázatok listájáról. A bizottság értékelése és a rektori döntés egyöntetű volt.

Az értékelés és a döntés szempontjai az egyetem „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítéséhez kapcsolódó, jóváhagyott Intézkedési tervben közölt, a támogatás felhasználására vonatkozó prioritások voltak:
-    nemzetköziesítés
-    integrativitás
-    társadalmi elkötelezettség
-    fenntarthatóság
-    inkubáció
-    tudás-, és technológiatranszfer
-    alapkutatás

A programok kiválasztása nem volt egyszerű a kínálat gazdagsága és magas színvonala miatt. Végül öt témacsoportban kerül sor számos program továbbvitelére vagy elindítására.
-    képzések minőségét javító programok
-    alkotó-kutató és tudástranszfer tevékenységek minőségét javító programok
-    oktatói-kutatói kiválóság, eredményesség elismerését célzó programok
-    az eredmények láthatóságát, társadalmi befogadását javító programok
-    a kiválós működést támogató szolgáltatás-fejlesztő programok és menedzsment kapacitás építése

Ezek között vannak egyetemi, közös célokat megvalósítók éppúgy, mint sajátos, szűk szakmai területet célzók. Mindegyikre jellemző azonban, hogy az előzetesen meghatározott prioritások közül többnek is megfelelnek.

 

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2019/2020-as akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2019/2020. évére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj kategóriába tizenhat pályázat, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába kettő pályázat, a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz egy érvényes pályázat érkezett be. A doktori hallgatói és doktorjelölti pályázatokat 2019. júliusban a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték. A „Tehetséggel fel!” pályázatokat az egyetem a Pályázati kiírás értelmében rangsorolta. A Bolyai+ pályázatok kutatási terveinek megfelelőségét a Magyar Tudományos Akadémia ellenőrizte.
Az egyetem vezetése az alábbi támogatási listát küldte meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak jóváhagyásra. Mivel nem volt visszalépő, a tartaléklistákról nem volt belépő, így a nyertesek listája is a következő:

2019/20-as ÚNKP nyertesek listája

célcsoport / kategória

pályázati azonosító

téma / kutatási terv címe

„Bolyai+”

ÚNKP-19-4-18

Felkészülés a posztdoktori időszakra – publikációs stratégiák az open access tükrében és a posztdoktori kiválóság

doktori hallgató

ÚNKP-19-3-I-MOME-7

Új médiumok a kortárs szakrális művészetben

ÚNKP-19-3-I-MOME-3

Adatok fizikai megjelenítésének módszertana - "data physicalization"

ÚNKP-19-3-I-MOME-2

Új materialitás és intimitás az analóg és immerzív terekben

ÚNKP-19-3-I-MOME-12

A báb és a mozgató közvetlen kapcsolatának elszakadása, újfajta kifejezési módok kutatása a bábhagyomány nyomán

ÚNKP-19-3-I-MOME-16

Képességek a kevert valóságban: térbeli hangtervezés és hangérzékelés az elméletben és gyakorlatban

ÚNKP-19-3-I-MOME-1

Művészeti/design piac és intézményrendszer KFI kurzus

doktorjelölt

ÚNKP-19-3-IV-MOME-14

Service design oktatási program és segédanyag a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére

ÚNKP-19-3-IV-MOME-15

Projekt-Kutatás-Mentorálás - a projektválasztási és -fejlesztési folyamat oktatásmódszertana az önálló tervezési és kutatási feladatoknál

„Tehetséggel fel!”

ÚNKP-19-5-20

Perception

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2018/2019-es akadémiai évben

Az ÚNKP 2018/2019. évére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre a Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj kategóriába tizenegy pályázat, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába nyolc pályázat, a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kategóriába egy pályázat érkezett be. Minden beérkezett pályázat – a hiánypótlási kör után – érvényesnek bizonyult. A doktori hallgatói és doktorjelölti pályázatokat 2018. júliusban a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték. A „Tehetséggel fel!” pályázatokat az egyetem a vonatkozó Pályázati kiírás 8.2-es pontja értelmében rangsorolta. A „Bolyai+” kutatási terveket az egyetem a vonatkozó Pályázati kiírás 16-os pontja értelmében az Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának továbbította értékelésre.

A támogatási javaslat minisztériumi jóváhagyását követve a nyertesek kiértesítése és a szerződéskötés megtörtént. A doktori hallgatói és doktorjelölti kategóriákban a támogatási listákról nem volt visszalépés, így a tartaléklistákról nem emelődött be ösztöndíjas. A „Tehetséggel fel!” kategóriában végül négy ösztöndíjas iratkozott be az egyetemre, és kezdte meg ÚNKP-munkáját.

Az ösztöndíjasok tíz hónapig, 2018. szeptembertől 2019. júniusig dolgozhatnak kutatásaikon.

A 2018/19-es ÚNKP ösztöndíjasok listája

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2017/2018-as akadémiai évben

Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/2018. évi ösztöndíjpályázatára 30 pályázat érkezett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre. A 27 érvényes pályázatot 2017 júliusában a felkért szakértők szakmai szempontok szerint, pontozásos rendszerben értékelték, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási lista »

Tartaléklista »

(Megjegyzés: A nyertes pályázatok adatai az Ösztöndíj Működési Szabályzat 1.11-es pontja szerint kerülnek feltüntetésre, ahol a témákat a személyes adatoktól elválasztva, egyedi pályázati azonosító közlésével kell megjeleníteni.)

A minisztériumi jóváhagyást követve a nyertesek kiértesítése megtörtént. A szerződéskötést előkészítő ügyintézés folyamatban van.

 

Új Nemzeti Kiválósági Program a MOME-n a 2016/2017-es akadémiai évben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program néven. Az Program célja, hogy támogassa a hazai oktatói, kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást.

A 2016/2017-es akadémiai évre vonatkozó Új Nemzeti Kiválósági Program pályázati felhívására a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre beérkezett 35 érvényes pályázatot 2016. júliusban szakértői bizottság szakmai szempontok szerint és pontozással értékelte, amely alapján az egyetem vezetése a következő támogatási listát és tartaléklistát küldte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásra.

Támogatási listán kiválasztott pályázatok:
Lipóczki Ákos
Nagy Ágoston
Fehér Borbála
Góg Angéla

Tartaléklistán kiválasztott pályázatok:
Veres Bálint
Merényi Zita
Schneider Ákos

A minisztériumi jóváhagyást követve, valamint, mivel a támogatási listáról nem volt visszalépő, az egyetem a következő ösztöndíjasokkal és kutatási témákról között szerződést.
Lipóczki Ákos: Digitális tárgyalkotás
Nagy Ágoston: Kreativitás, tanulás és kifejezés interaktív zenei rendszerekben: Valós idejű interakció és a gépi tanulás lehetőségei
Fehér Borbála: Oktatható-e a szociális érzékenység? Kutatás a szociális design képzésfejlesztés megalapozására a MOME-n
Góg Angéla : Az emlék íze - Az ízlelés és az emlékezés kapcsolatának vizsgálata a vasárnapi ebéd emlékein keresztül

Az ösztöndíjasok tíz hónapig dolgozhatnak kutatásukon. A munka szakmai beszámolóval zárul.

A nyerteseknek gratulálunk, és köszönjük a részvételt minden pályázónak!

Kapcsolat:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető Spektrum című kiadvány itt érhető el.

A 2016/2017-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2016/2017-es akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2016/2017-ben:
-    belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 15 %
-    a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 25 %
-    az egyetemi szintű kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek és szervezeti kultúra erősítése, szervezetfejlesztés I 40 %
-    nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó önrész fedezete I 10 %
-    a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

{gallery}2017/kiválóság/1617{/gallery}

 

A 2015/2016-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2015/2016-os akadémiai évre a vonatkozó kormányhatározat 76,8 millió forint kiválósági támogatást ítélt meg a MOME-nak.

A támogatás megoszlása 2015/2016-ban:
belső szakmai pályázat, melyekben a különböző diszciplínák integratív szemlélete, az aktív nemzetközi jelenlét, az inkubáció és a tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik I 30 %
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark – programalkotása I 20 %
az egyetemi szintű kommunikáció, IT technológiák alkalmazása, nemzetközi kapcsolatok, pályázati tevékenységek erősítése I 30 %
oktatói, kutatói kiválóság fejlesztése, illetve nemzetközi pályázatokhoz benyújtandó pályázati önrész fedezete I 10 %
a menedzsment hatékonyságának és szerepvállalásának erősítése I 10 %

A nyertes pályázatok »
{gallery}2016/fooldalihirek/kivalosagi20152016{/gallery}

2015. szeptember 21-én a MOME Fórum kiemelt témája a MOME 2013 óta zajló kiválósági munkája volt.

Az elhangzottakról bővebben itt lehet olvasni.

A 2014/2015-ös akadémiai év kiválósági munkájáról

A 2014/2015-ös akadémiai évben folytatódik a munka. Ebben a szakaszban a kormány határozata alapján 76,8 millió forint kiválósági támogatásban részesül az egyetem.

A támogatás megoszlása 2014/2015-ben:

belső szakmai pályázatok I 40 % (új pályázatokra min. 10 %)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (X. 25.) Korm. határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark programalkotása I 20 %
egyetemi szintű szervezetfejlesztés (kommunikáció, nemzetkőzi kapcsolatok) I 20 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz önrész I 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment (bent lévő munkatársak kereset-kiegészítése, új munkatársak) I 10 %
Összesen: 100 %

A nyertes pályázatok »

{gallery}2015/kivalosagi/kepek{/gallery}

 

A 2013/2014-es akadémiai év kiválósági munkájáról

A kormány határozata alapján a 2013/14-es akadémiai évben 84.299.000 forint kiválósági támogatást kapott az egyetem.

A 2014-június 30-ig felhasználható kiválósági támogatás megoszlása:

belső szakmai pályázatok | 40 %
egyetemi szintű hosszú távú, szakmai projektek (ilyen a MOME Kreatív és Innovációs Tudáspark és a MOME továbbképzési portfoliójának bővítését célzó projektek) | 20 %
szervezetfejlesztési projektek | 10 %
a kiválósági projektek – az egy egyetem belső és külső környezetében megvalósuló – láthatóságát megcélzó kommunikáció | 10 %
oktatói, kutatói kiválóság elismerése, illetve szükség szerint más benyújtandó pályázatokhoz pályázati önrész | 10 %
„nem szakma-specifikus” menedzsment | 10 %
Összesen | 100 %

Hogy minél több projekt részesüljön támogatásban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a MOME Alapítványnak adott támogatásból rektori döntéssel további projektek (pl. Designkultúra folyóirat, Magyar Design Évkönyv 2013) finanszírozása valósul meg.

A nyertes pályázatok »

{gallery}kivalosag{/gallery}

A kiválósági projektek gondozásával, koordinálásával foglalkozó munkatársak:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.