MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Építészeti Intézet

Kovács Csaba
intézetigazgató

Szerencsés Rita
intézeti menedzser

Tornyos-Varga Adrienn
oktatási titkár


Oktatók

Farkasné Ligeti Ágnes | Getto Tamás | Göde András | Kovács Csaba | Magyari Márton | Marián Balázs | Nagy Tamás | Pozsár Péter | Velősy András Béla


Külsős óraadók

Baló Dániel | Barcza Gergely | Bene Tamás | Benson Marcell | Borbás Péter | Börzsei Tamás | Csomay Zsófia | Debreczeni Péter | Dobó Krisztina | Fülöp Krisztina | Kákonyiné Horányi Éva | Kovács Szabolcs Gergő | Máté Tamás | Máthéné Bognár Katalin | Mónus Noémi | Karlinger Manó | Nyári Atilla | Oltvai Tamás | Radnóczi Ferenc | Sólymos Sándor | Tihanyi Dominika | Varga Imre | Vass-Eysen Áron


Az egyetem más intézetéhez tartozó, az Építészeti Intézetbe átoktató oktatók

Bazsó Ferenc | Ferkai András | Kosaras György Márton | Szlávics László


Vendégoktatók, vendégelőadók

Alföldi György | Babos Annamária | Horogh Petra | Jelinek Csaba | Kistelegdi István | Körösvölgyi Zoltán | Nagy Iván | Misetics Bálint | Rockastle Garth | Szabó Dávid | Takács Viktor

A világban létező számos képzési forma között a MOME Építészeti Intézet olyan holisztikus szemléletet képvisel, amelyben a művészi szintű téralakítás, a tárgyalkotó készség és a mérnöki tudás egymásra épülő egységet alkot. A nemzetközi kitekintés és a határterületek bevonása által tartós értékekre építve kínál progresszív és jövőbe mutató megoldásokat korunk környezeti, társadalmi és szakmai kihívásaira. Az interaktív városi folyamatoktól a bútortervezésig terjedő képzést a rendszerekben gondolkodás, a műhelymunka és az innovatív, kísérletező szemlélet jellemzi, amely összekapcsolja a manuális és digitális technikákat. Tantárgyak helyett jellemzően projekt alapú munka kerül a fókuszba, amely életszerű programokat kínáló stúdiókban zajlik aktív szakmagyakorlók vezetésével.  A kis létszám lehetőséget ad intenzív személyes párbeszéd folytatására és egyéni utak bejárására amellett, hogy a kommunikáció és együttdolgozás képességére is nagy hangsúlyt fektet. Célunk önálló és döntéseikért felelős, sikeres alkotók nevelése, akik összefüggésekben gondolkodnak és mindig a közösség érdekében. Új paradigmák mentén, örök emberi értékek alapján.