MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

PÁLYÁZAT – Az Alkotmánybíróság logópályázata

Magyarország Alkotmánybírósága arculatának megújítása, korszerűsítése érdekében kreatív pályázatot hirdet. A rendszerváltás idején létrejött Alkotmánybíróság a társadalom számára a pártállami önkényt felváltó új, jogállami korszak emblematikus intézményének számít. A hatalmi ágak felett elhelyezkedő szervezet feladata és felelőssége, hogy végső fokon védelmezze az emberi életet, és az emberi méltóság sérthetetlenségét. A testület felelős az Alaptörvény védelméért, az alapjogokat pedig a bíróságokkal karöltve óvja meg. Az Alkotmánybíróság határozatai olyan élő jogforrások, amelyek iránymutatást adnak mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szervek számára, ezáltal segítik az Alaptörvény rendelkezéseinek érvényesülését. A szervezet idén olyan arculatváltásra készül, amely egyfelől méltón kifejezi az Alkotmánybíróság által képviselt hagyományos értékeket és a jogállam őreként betöltött központi szerepet, másfelől megfelel a mai kor kihívásainak is.

PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az Alkotmánybíróság új logója.
A logó print, online és elektronikus csatornán megjeleníthető. A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
- elegáns, a szervezet demokráciában betöltött szerepéhez, hagyományaihoz és történelméhez méltó megjelenés,
- a logó utalhat arra, hogy tizenöt alkotmánybíró folytatja tevékenységét, a testület elnöke pedig egy alkotmánybíró a tizenötből,
- a logó tartalmazhatja a nemzeti színeket valamilyen formában,
- a logó illeszkedjen a külföldi alkotmánybíróságok arculatainak vonulatába,
- a logónak tartalmaznia kell az „Alkotmánybíróság” megnevezést,
- a feliratnak a logó használatakor jól olvashatónak kell lennie,
- a logó illeszkedjen az Alkotmánybíróság szimbolikájához és történetiségéhez (pl. Aranybulla),
- a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.

Hívószavak:
Magyarország, elegáns, méltó, hagyomány, történelem, történeti alkotmány, jog, jogállam, demokrácia, alapjogok, szabadság.

Pályázók köre: a MOME Tervezőgrafika Tanszéken érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező, illetve 2015 után ugyanitt végzett alumni hallgatók.

PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
A pályázat egyfordulós.
A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a logó (színes és egyszín mutációja)
- rövid magyarázó leírás
- a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
- a logó minimális használható mérete: 50 x 50 mm
- a logó angol, német és magyar nyelvű mutációit (Alkotmánybíróság, The Constitutional Court of Hungary, Verfassungsgericht von Ungarn) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Pályázati adatlap:
A jelen kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26.
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.
A levél tárgya: Alkotmánybíróság / logó tervezés
A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg . A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be
- amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
- amely nem valós adatokat tartalmaz
- amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA
A nyertes pályázó díjazása: 300 000 Ft + áfa, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy ne hirdessen nyertes pályázatot, illetve a nyertes pályamunka hasznosításától tevékenysége során eltekintsen.

Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye az Alkotmánybíróság által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tehetik fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlap

Nyári ügyeleti rend

A nyári szünet alatt, július 16. – augusztus 24. között,

a rektori hivatal ügyeletes munkatársát

a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mailcímen érhetik el!