MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

A MOME és az Öregdiákok kapcsolata

A végzettekkel való jó kapcsolat kialakításához járul hozzá a MOME Alumni program, amely a végzettek és az intézmény közötti kapcsolattartás legfontosabb eszköze lehet.

1890 óta megközelítőleg 14 ezer öregdiák (alumni) tanult az Egyetemen illetve jogelődjeiben, és jelenleg közel 4 és fél ezerre tehető az öregdiákok létszáma.

A MOME kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy volt diákjaival aktív kapcsolatot tartson fenn, hiszen felbecsülhetetlen értékű kapcsolatrendszert biztosítanak a szakmai és üzleti élet szereplői felé, és emellett visszajelzéseik fontosak az egyetemen megszerzett tudás versenyképessége szempontjából is. Az öregdiákok számára az egyetemhez való - reményeink szerint élethosszig tartó - kapcsolódás pedig szakmai támpontrendszert, és a volt tanárokkal, diáktársakkal sokrétű együttműködési lehetőségeket rejt. A MOME Öregdiákok Köre az a szervezet, amely az Egyetem és volt diákjai részére ennek a kölcsönösen előnyös kapcsolatnak kereteket ad.

A MOME Alumni tevékenységének tehát célja az egyetemen végzett hallgatók pályafutásának segítése, ennek érdekében betekintést enged számukra az egyetem mai életébe, információkat szolgáltat az egyetemen folyó oktató és tudományos munkáról, segítséget nyújt a csoport-, és évfolyam-találkozók szervezésében, valamint a tanulmányok befejezése után is lehetővé teszi számukra az egyetem szolgáltatásainak ingyenes illetve kedvezményes használatát.

Az egyetem a MOME Barátok Köre tagságát és a vele járó kedvezményeket ajánlja fel azoknak akik bár nem öregdiákok, de az Egyetemért szakmai munka vagy adományok formájában kimagaslót tesznek.

A tagoknak nyújtott szolgáltatásaink

- évfolyam-találkozók szervezésében nyújtott segítség
- meghívók szakmai és egyéb egyetemi rendezvényekre- karrier-szolgáltatás, munkalehetőségek (oktatói állások) kommunikálása a tagok felé
- a PreMOME kurzusokból öregdiákok közvetlen hozzátartozóinak (testvér, házastárs, gyerek) 10% kedvezmény
- a PontON galéria, a MOME kiállítóterme szeretettel várja öregdiák találkozókra a MOME volt diákjait a Moszkva tér közelében, catering lehetőség és projektor rendelkezésre áll

Az MOME Öregdiákok és Barátok Köre jelenleg formális tagsági jogviszony, tagdíj és jogi személyiség nélkül működő szervezet, melynek működéséhez a Nemzetközi és Kommunikációs Iroda biztosítja a feltételeket.

Igényfelmérő kutatás eredményei »

A dokumentum az egyetemen 2010. december és 2011. február között végzett igényfelmérő kutatás eredményeit foglalja össze. A MOME vezetőségével és oktatóival egyéni mélyinterjús és fókuszcsoportos felmérések készültek, az öregdiákok pedig személyes interjúk keretében mondhatták el az Alumni rendszerrel szemben támasztott igényeiket.

Első Alumni hírlevél »

A dokumentum tartalmazza a 2011. március 30-án kiküldött első alumni hírlevél teljes szövegét, és ismerteti a hírlevél fogadtatását.

A project az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

logopr szlogen