MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

A MOME Doktori Iskolájában kutatásalapú, multi- és interdiszciplináris képzést folytatunk. A sokszínű kutatási irányokra tekintettel az Iskola elsődleges feladata a tudatos és egyszersmind intuitív tervezői gondolkodási stílus egyediségével összhangban álló designkutatás (design research), művészeti kutatás (artistic research), továbbá a designkultúra-tudomány (design culture studies) nemzetközi eredményeinek kreatív alkalmazása.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori képzése az egyetem BA és MA képzéséhez hasonlóan szintén szemeszterekre bontva, heti egy napos intenzív kurzusba sűrítve támogatja a doktorandusz hallgatók egyéni kutatási programjait. Az iskola metodikáját az elmúlt 15 évben az egyetem művészeti és design oktatói fejlesztették folyamatos visszacsatolások segítségével. Jelenleg a doktori képzésben hozzávetőlegesen 50 doktorandusz kutat a három éves programban különböző tudományterületeken (építőművészet, multimédia-művészet és iparművészet szakokon). A szakok közötti interakciót és kapcsolatok kiépítését a csoportos foglalkozások és a közös képzési struktúrában átadott témavezetői és tanári szemináriumok stimulálják. Ez a modell a doktorandusz hallgatók közötti stabil és erős közösség kiépülését támogatja és a Doktori Iskola számára is erős identitást ad.

A heti program rendkívül sokrétű; művészetfilozófiai, művészettörténeti, fenntarthatósági, irodalmi, gazdasági ismeretekről hallgatnak inspiráló előadásokat a doktori képzésben részt vevők. A szemináriumok és a témavezetői konzultációk során egyaránt fontos hangsúlyt kap a gyakorlati és az elméleti kutatási aspektus is egy-egy téma esetén. A hallgatók a saját kutatási területükön kiválóan képesek elmélyedni és a vizuális kultúra egyéb területeiről is képesek általánosan kapcsolódni témájuk függvényében.

A folyamatban lévő doktori kutatások sikerességében szerepet játszik az egyetem BA és MA képzésével való szoros és kölcsönös együttműködés. A MOME egyedi atmoszférájával lehetőséget ad a szoros és szakokon, képzéseken átívelő partnerkapcsolatok kiépítésére, valamint a személyi, szakmai kötelékek kialakítására. Ez biztosítja a többszereplős projektek sikerét. A doktori kutatási projektek értékelése alkalmazkodik az egyedi kutatási tervekhez és figyelembe veszi a sokrétű eredményeket, amiket a hallgatók a művészeti, design és építészeti területeken hoznak létre.

Az utóbbi években a Doktori Iskola egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok és partneri projektek kiépítésére. A kutatási témák bekapcsolása a nemzetközi áramlatokba kulcs fontosságú, és visszahat a művészeti projektek megfelelő beágyazottságára.