MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Hivatalos dokumentumok

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat »

SZMSZ

Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.X.1. - »
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VIII.1. - 2019.IX.30. »

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VI.1. - 2019.VII.31. »

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.IV.1. - 2019.V.31. »

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.XI.1. - 2019.III.31.»

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.IV.1. - 2018.X.31. »

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1.- 2018.III.31 »

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.XI.29. - 2017.VII.31. »
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2016.XI.28. »
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.V.31. - 2016.VI.30. »
Organogram, hatály: 2019.IV.1. - »
Organogram, hatály: 2018.IV.1. - 2019.III.31.»

Organogram, hatály: 2017.II.28. - 2018.III.31. »
Organogram, hatály: 2016.VII.1. - 2017.II.27. »
Oragnogram, hatály: 2016.II.19 - 2016.VI.30. »
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat, hatály: 2017.VII.1. - »
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2017.VI.30. »
Minőségbiztosítási Szabályzat, hatály: 2015.VII.25. - »
Minőségfejlesztési Program, hatály: 2015.VII.25. - »
Rektori-kancellári közös utasítás a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről, hatály: 2019.III.30. - »

Foglalkoztatási követelményrendszer
Habilitációs Szabályzat 2017.III.28 - »
Habilitációs Szabályzat 2013.VI.24 - 2017.III.27. »
Habilitációs Szabályzat, hatály: 2007.III.12. - 2013.VI.23. »
Címadományozás rendje, hatály: 2016.V.31.-»

Hallgatói követelményrendszer

Felvételi Szabályzat, hatály: 2019.V.1. - »
Felvételi Szabályzat, hatály: 2018.XI.1. - 2019.IV.30. »

Felvételi Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2018.X.31. »

Felvételi Szabályzat, hatály: 2015.XII.1. - 2016.VI.30. »
Felvételi szabályzat, hatály: 2012.IV.23 - 2015.XI.30. »
Felvételi szabályzat, hatály: 2009.X.13 - 2012.IV.22. »
Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló szabályzat, hatály: 2018.VII.4. - »
Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2019.IV.1 - »
Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2016.VII.1. - 2019.III.31.»

Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2009.II.1 - 2016.VI.30. »
Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2019.IV.1. - »
Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2015.XII.1. - 2019.III.31. »

Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2013.VI.25 - 2016.VI.30. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2018.IV.1. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2017.VIII.1. - 2018.III.31. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.IX.27. - 2017.VII.31. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2016.IX.26. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2015.VII.24. - 2016.VI.30. »
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2013.X.28 - 2015.VII.23. »
Doktori Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. - »
Doktori Szabályzat, hatály: 2016. IX. 27. – 2017. VI. 30.»
Doktori Szabályzat, hatály: 2016.IX.1. - 2016.IX.26. »
Doktori Szabályzat, hatály: 2014.IX.29. - 2016.VIII.31.»
Doktori Iskola Működési Szabályzata, hatály: 2018.V.12. - »
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.27. - »
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2016.VII.26. »
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2015.XII.1. - 2016.VI.30.  »
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2013.II.1 - 2015.XI.30. »
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2019.IV.1. - » 
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2019.III.31. »
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2007.III.12. - 2016.VI.30. »
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat, hatály: 2019.X.1. - »
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat, hatály: 2016.VII.1. - 2019.IX.30. »
Költségtérítések rendje, hatály: 2017.IX.1. - »
Költségtérítések rendje - 2017.VIII.31. »

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások
Elektronikus számlák archiválásáról szóló szabályzata, hatály_ 2018.IX.24.- »
Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, hatály:
2016.IV.26.- »
Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, hatály: 2015.IX.14.-2016.IV.25. »
Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, hatály: 2012.II.28.-2015.IX.13. »
Közbeszerzési értékhatárok 2017 »
Közbeszerzési értékhatárok 2016 »
Közbeszerzési szabályzat, hatály: 2019.XI.1. - »
Közbeszerzési szabályzat, hatály: 2016.X.28. – 2019.X.31. »
Közbeszerzési Szabályzat, hatály:2015.III.31. -2016.X.27. »
Közbeszerzési Szabályzat, hatály: 2013.II.25 - 2015.III.30. »
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2018.VIII.25. - »
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2018.III.24. - 2018.VIII.24. »
Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2015.VI.15-2017.I.31. »
Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2013.VI.1-2015.VI.14. »
Belső ellenőrzési rend szabályzata, hatály: 2010.XI.22. - 2013. V. 31. »

Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2015.XII.1. - »
Gépjárművek kezelésének és használatának rendjéről, hatály: 2019.VII.22. - »
Gépjárművek kezelésének és használatának rendjéről, hatály: 2015.XII.1. - 2019.VII.21. »

Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály:2016.I.1. - »
Számviteli politika, hatály:2016.I.1. -  »
Eszközök és források értékelési szabályzata, hatály:2016.I.1. - »
Analitikus bizonylati szabályzat, hatály: 2016.I.1. - »
Önköltség-számítási Szabályzat, hatály: 2016.I.1. - »
A belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonalakról, hatály: 2016.I.1. - »
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, hatály: 2019.07.22. - »
Leltározási Szabályzat, hatály: 2016.I.1. - »
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata, hatály: 2015.XII.21 - »
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata, hatály: 2007.XII.17. – 2015. XII. 20. »

Egyéb Szabályzatok

Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, hatály: 2019.I.12. »
Kancellári utasítás a különeljárási díjról, hatály: 2018.I.25. - 2019.I.11. »

Etikai Kódex, hatály: 2015.X.26. -  »
Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2019.I.1. - » 
Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2015.VII.25 - 2018.XII.31. »
Esélyegyenlőségi szabályzat, hatály: 2011.IX.28 - 2015.VII.24. »
Az elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat_2018.XI.30- »
Adatvédelmi szabályzat, hatály: 2018.XII.07. »
Adatvédelmi Szabályzat, hatály: 2018.VII.25. - 2018.XII.06. »
Adatvédelmi Szabályzat, hatály: 2016.IV.27. - 2018.VII.24. »
Adatvédelmi Szabályzat, hatály: 2015.XII.1 - 2016.IV.26. »
Adatkezelési Tájékoztató hallgatók részére 2018.09.03. »
Informatikai Szabályzat 2016.IX.27- »
Informatikai Szabályzat 2015.X.27- 2016.IX.26. »
Oktatói követelmények táblázata, hatály: 2011.III.28. -  »
FEUVE szabályzat, hatály: 2015.XII.21. - »
Kockázatkezelési Szabályzat, hatály: 2016.II.1. -  »
Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat, hatály: 2017.X.1. - »
Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat, hatály: 2008.VII.8. - 2017.IX.31.»
MOME ERASMUS Iránytű, hatály: 2010.IX.27. - »
Hallgatók és oktatók által előállított szellemi alkotásokra vonatkozó szabályzat, hatály: 2008.V.26. - »
Kegyeleti Rend, hatály:2015.XII.1. - »
Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2017.XII.1. - »
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2014.IV.1. - »
A MOME Campus általános használati rendjéről szóló 2/2019. (IX.16.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2019.IX.16. »
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tűzvédelmi szabályzatáról, hatály: 2019.IX.18. - »