MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Stratégiai Tanácsadó Kör

A MOME Campus átalakításával 135 év után egy újabb fejezetet kezdődik az egyetemen, melynek során egyesíti a korábban felhalmozott tudás és tapasztalat értékes rétegeit a jelen újdonságaival és a jövő lehetőségeivel. A fejlődés útján munícióként szolgálnak a korábbi értékek: az együttműködés ereje, a felelősségvállalás szerepe, a szellemi függetlenség, a kreatív szemlélet.

Annak érdekében, hogy az oktatási-kutatási, szakmai-innovációs gondolkodás és tervezés külső nézőpontok mentén is megjelenjen és támogassa ezt a fejlődést a MOME rektori vezetése Stratégiai Tanácsadó Kör létrehozását kezdeményezi.

A Stratégiai Tanácsadó Kör tagjai tevékenységükkel magas szintű szakmai és társadalmi megbecsülést érdemeltek ki. Hiteles személyiségük, eredményeik és tapasztalatuk értékes hozzájárulást jelent  a MOME stratégiai terveinek megvalósításában.   
Csatlakozásuk megtisztelő a MOME vezetése számára.

A Stratégiai Tanácsadó Kör figyelemmel kíséri a MOME munkáját, tanácsaival segíti terveinek kialakítását, felkérésére rendszeresen közreműködik a MOME stratégiai munkájának elemzésében, értékelésében. A Stratégiai Tanácsadó Kör jogosult az elemzéshez, állásfoglalásához, véleményalkotásához szükséges minden információt bekérni. A Stratégiai Tanácsadó Kör - válogatott tagjai révén – magas szinten képviseli a MOME szakmai tevékenységét, szándékait különböző területeken. A működéséhez szükséges feltételek biztosításáról az egyetem gondoskodik.

Stratégiai Tanácsadó Kör elnöke: Benkő Vilmos, befektető, P3 Invest társalapítója, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke
Stratégiai Tanácsadó Kör tagok:
Dr. Sár Csaba, ügyvéd, médiajogász, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
Stefan Lengyel, formatervező, professor emeritus, a MOME Formatervező Tanszék korábbi vezetője és jelenlegi oktatója

Stratégiai Tanácsadó Kör tagok feladatai

A Stratégiai Tanácsadó Kör tagjai olyan tudással és  társadalmi befolyással rendelkeznek, hogy képesek eljuttatni a MOME sajátos szempontjait, magas szintű szakmai tevékenységét és eredményeit azokba a körökbe, amelyekkel a kapcsolódás és együttműködés a MOME eminens célja és érdeke.

Stratégiai Tanácsadó Kör tagok státusa

A Stratégiai Tanácsadó Kör a Rektori Kabinethez tartozó grémium, amelynek működési rendjét a Rektori Kabinet ügyrendjében az alábbiakban határozta meg.

1. A STK tagjai: 5-7 fő (induláskor 5., a későbbiekben esetlegesen kiegészülve: 7 fő) magas szintű vállalati vezető, művészeti szcéna intézményi vezetői, kiemelkedő egyéni szakmai karriert befutott szaktekintély, társadalmi szervezetek, civil szféra tekintélyes képviselői.

2. A STK titkára és működésének koordinálója a Rektori Kabinet vezetője (Kabinetfőnök).

3. A STK elnökét és tagjait a rektor kéri fel és bízza meg 3-5 évre. Egy-egy tag megbízatása túlterjedhet a rektori megbízás időkeretén, a folyamatosság biztosítása érdekében.

4. A STK tagjainak tiszteletdíj nem jár, számukra  a STK tagság elfogadásának alkalmából a MOME-hoz való tartozás szimbólumaként  az egyetem rektora ezüsthengert ajándékoz. Kiemelkedően eredményes tevékenykedésük alapján aranyhenger is adományozható.

5. Az STK üléseit emelt szintű körülmények között tartja  ( díszebéd/díszvacsora, kiemelkedő művészeti eseményen való részvétel díszpáholyban vagy különteremben) amelynek költségeit a MOME állja.

6. A STK tagságot és elnöki posztot betöltők neve nyilvános adat, azt a MOME jogosult saját felületein kommunikálni.

7. A STK tagjai felkérésük elfogadásával vállalják, hogy az előzetesen egyeztetett időpontban megtartott találkozókon részt vesznek, a napirendi pontokhoz felkészülve hozzászólnak, javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg. Vállalják szakmai kapcsolataik, networkjük mozgósítását a MOME céljai számára, illetve hogy szakmai kapcsolataikat, networkjüket tájékoztatják a MOME céljairól, tevékenységeiről, eredményeiről. A STK elnöke minden évben beszámol a Szenátusnak a STK tevékenységéről.  

8. A rektor vállalja, hogy a STK elé viszi megvitatásra különösen a MOME stratégiai terveit, oktatási és kutatási-fejlesztési szakmai vízióit, hosszútávú elképzeléseit.

9. A STK tagjai előzetes szándékbejelentés alapján jogosultak részt venni tanácskozási joggal a Szenátus és a Rektori Tanács, ill. az Egyetemi Tanács ülésein, a MOME ünnepi rendezvényein, évnyitó és diplomaosztó eseményein, továbbá meghatározott zárt rendezvényein.

10. A STK évente legalább kétszer tart találkozót. Ezek a találkozók oldott formájúak és stílusúak, távol állnak a testületi ülések formalitásaitól. A találkozók időpontját és témáit a Rektor határozza meg a STK tagjaival való előzetes konzultáció keretében. A találkozó házigazdája a rektor. A találkozóról hang- és képdokumentáció, emlékeztető és összegző közlemény készül. Ez utóbbi nyilvánosságra hozható képi illusztrációkkal, ám nem tartalmaz nevesített részleteket. Egyebekben a hang- és képdokumentáció, írott nevesített idézetek csak az érintett STK tag írásos hozzájárulásával használhatók fel nyilvánosan.

11.  A STK találkozóin az elnökön, a tagokon és a Rektoron, valamint a STK titkárán kívül meghívásra kerülhetnek  az egyetem felső vezetésének tagjai,  továbbá napirendi témákhoz kapcsolódóan alkalmilag további egyetemi polgárok vagy külső személyek. A meghívandók személyére a STK TT elnöke/tagjai, illetve a rektor tesz javaslatot az ülés előkészítése keretében.